LAAT HET OUDE SCHOOLINSTRUMENTARIUM TOT LEVEN KOMEN !

Op elke school is nog wel een muziekinstrumentarium te vinden. Meestal bestaat het uit klein slagwerk, het zogenaamde Orff-instrumentarium aangevuld met slaginstrumenten uit Zuid- Amerika, Afrika en soms ook wel Azië. Vaak wordt het alleen uit de kast gehaald om een liedje voor een jarige te begeleiden. Maar er valt zoveel meer te doen met deze instrumenten.
Na een gastles van ongeveer 50 minuten, zal je verbaasd zijn over de mogelijkheden. De instrumenten worden ingedeeld naar klankkleur en manier van spelen. Geluiden worden ermee nagebootst, verschillende manieren van spelen worden onderzocht en eenvoudig ritmen worden erop gespeeld. Delen van liedjes in diverse stijlen (Blues, Latin) worden ermee eenvoudig begeleid. Ideeën worden aangedragen, over hoe je de ritmebouwstenen kan gebruiken bij een woord verdelen in lettergrepen en voor het maken van muziekinstrumenten tijdens handvaardigheid.
De les heeft een speelse opzet en houdt het midden tussen een schoolconcert en een muziekles, waarbij het zelf door de kinderen musiceren centraal staat. De lessen zijn in eerste instantie bedoeld voor de middenbouw (groep3,4 en 5 ), maar zij kunnen worden aangepast voor de onder- en bovenbouw. Indien gewenst kunnen meerdere groepen tegelijkertijd een les bijwonen. ( Een headset en een geluidsinstallatie is beschikbaar). Ook een workshop voor leerkrachten behoort tot de mogelijkheden.
Het is mogelijk voor verdieping en beklijving meerderen lessen  aaneengesloten of met tussenpozen te volgen. In overleg kan een thema van het bepaald project de rode draad van de muziekles worden en er kunnen ook andere wensen besproken worden (bijvoorbeeld het toewerken naar een presentatie op de weeksluiting.).

   

Benodigdheden:

Een cd-speler

Klein slagwerk voor minimaal een derde van de leerlingen

De lessen kunnen gegeven worden in een kringopstelling in het klaslokaal

Voor inlichtingen mail vrijblijvend: www.muziekmeester.maartenwillems.nl