(28-08-06)

CULTUURschuur

Let op ! Het optreden in Monster vermeld op mijn homepage is verplaatst naar 12 oktober .

Reageer

(23-08-06)

BOOMR

Ik heb mij aangemeld als artiest bij de website Boomr . Via deze site kan je 3 nummers van de cd Laveloze Obsessie beluisteren . De 10 meest beluisterde tracks komen op de homepage van deze site te staan.

Reageer

(20-08-06)

VERJAARDAG

Het seizoen had ik dit jaar beëindigd met een huisconcert  met Frank ( Salty Dog ), zie log 09-07-06. Het maken van nieuwe plannen voor het nieuwe seizoen, maar ook het terugkijken op de vakantieperiode, vindt meestal plaats op mijn verjaardag. Natuurlijk moest ik mijn nieuwe doedelzak weer opnieuw inspelen. ’s Middags heb ik met Jorn en Frenk gespeeld, die gewoonlijk mijn zelfgeschreven theaterprogramma begeleiden, ’s avonds met Pascale en Guus met wie ik momenteel Franse muziek speel en Dick en Judith met wie ik lang geleden (zie log 06-02-05) in de folkgroep Bard speelde. Het eindigde in een grote sessie waaraan ook Lenneke en Joeri deelnamen. Na elven hielden de doedelzakken op met spelen en Joeri eindigde de muzikale avond met het spelen van stemmige gitaarmuziek.

Reageer

(15-08-06)

FIAMMA FUMANA OP FOLKWOODS

Als afsluiting van de zomervakantie ben ik naar Folkwoods geweest. Zondag had de Italiaanse band Fiamma Fumana de slotact. Omdat op hun site al het een en ander te lezen en te zien is over verschillende andere optredens (zie www.fiamma.org ) en omdat het ondoenlijk is over elke goede band die er optrad, iets te schrijven, krijg je hier een kort verslag over deze band.

Mé van F.F. maakt foto’s voor haar log.

Leden van F.F. als enthousiast publiek tijdens een optreden van de Tannahill Weavers.

Het soundchecken ging niet zonder slag of stoot.

Het optreden verliep daarentegen vlekkeloos.

Na afloop handtekeningen uitdelen - er waren voor de verkoop niet genoeg cd’s voorradig-

en poseren.

Reageer

(10-08-06)

ROCHEMILLAY

Tijdens het feest in Rochemillay, hebben wij veel foto’s gemaakt van het dansen, omdat Jeroen een aquarel hiervan wil maken met een foto als uitgangspunt. Als je hier klikt, zie je o.a. een houtgravure die Jeroen al eerder van een dergelijke dansvoorstelling gemaakt heeft.

Dit was een van de meest expressieve foto’s die ik gemaakt heb. Ik ben benieuwd naar de foto’s van Jeroen.

Reageer

(09-08-06)

FÊTE DU BOIS

Afgelopen zondag, de laatste dag dat ik met Karin bij Jeroen en Cécile in Frankrijk was, zijn we naar la fête du bois in Rochemillay gegaan. Daar trad een dansgroep op uit Chiddes. Er werd ook gedanst op la bourrée des dindes, een bourrée die ik ook samen met Pascale speel. Het was leuk om te zien hoe er op gedanst werd.

De begeleidingsband van de dansgroep uit Chiddes.

Reageer