Spring naar inhoud

CD Wat ga je doen

1.Wat ga je doen
Je zag zoveel vrouwen,
je zag zoveel gezichten,
de een die liep verder
de ander ging terug.
Soms liep je samen
in dezelfde richting,
eerst heel gehaast
later niet meer zo vlug.
Wie weet een woord,
als alles gezegd is,
wat ga je doen,
als het al is gedaan ?
Waar kijk je naar
als alles gezien is,
als blijven staan
gelijk is aan gaan ?
Blijf jij je verbazen
om wat gaat gebeuren,
nieuwsgierig als een
spelend jong kind
of word je moe
als iets is beëindigd,
omdat je dan steeds
opnieuw weer begint ?
Wie weet een woord,
als alles gezegd is,
wat ga je doen,
als het al is gedaan ?
Waar kijk je naar
als alles gezien is,
als blijven staan
gelijk is aan gaan ?
Komt er een tijd
dat je niets meer wilt zeggen ?
Komt er een dag
dat het al is gedaan ?

Het vuur van de aarde
is het vuur van de liefde;
het vuur van de liefde
brandt je op tot de dood.
En wat je gezien hebt,
dat was dan enkel liefde
blijft enkel liefde, toen
je je ogen sloot.
Want wie weet een woord,
als alles gezegd is,
wat ga je doen,
als het al is gedaan ?
Waar kijk je naar
als alles gezien is,
als blijven staan
gelijk is aan gaan

2. Lied voor jou
Wat ik zo graag zou willen maken;
een mooi en heel lang lied voor jou,
niet in de trant ‘ ik hou van jou’,
maar een om over  na te denken. Zo dat je mij tot slot zult wenken
en vragen :”Wat bedoel je nou?”.
Dan zeg ik blozend tot mijn kaken:
“ Eh, nou, gewoon ik hou van jou.”

3.Swan jigs
(Instumentaa)l

4.Breekbaar I
k heb een mooie vaas
Met een diepe kleur turquoise
Als herinnering aan jou
Met je hoofd tegen de rand
Bonkte jij in je ledikant
Als jij niet slapen kon.
Hoe breekbaar is een kind ?
En later veel getob
Zette jouw wereld op zijn kop
Je hoofd dat werd te zwaar
Je nam ineens die sprong
Alsof je vliegen kon
Maar je hoofd dat was te zwaar. Hoe breekbaar is een kind ?
Ik heb een mooie vaas
Met een diepe kleur turquoise
Als herinnering aan jou
Ik wil die vaas niet meer
Zo denk ik elke keer
Waarom jij wel hij niet ?
Hoe breekbaar is een kind ?
Ik gooi die vaas kapot
Alsof een beter lot
Jou dan begaan zou zijn
En laat die vaas maar vallen
In stukken uiteen knallen
In plaats van dat jij viel. Ja, laat die vaas maar vallen
In stukken uiteen knallen
In plaats van dat jij viel.

5.Bourrée de la soirree (Instumentaal)

6.Mathieu
Mathieu, Mathieu, Mathieu, Mathieu
Ik noem je Mathieu, een naam en meer niet,
Je hebt nooit bestaan, je bent nooit geweest.
Je leeft enkel voort hier door mijn geest.         
Je bent maar een naam, een naam van een lied.
Mathieu, Mathieu, Mathieu, Mathieu .

Ik noem je Mathieu, een naam en meer niet.
Zo word je vernoemd naar wie is geweest.
De naam van de vader, de naam van de geest.
De naam van de geest is enkel een lied.
Mathieu, Mathieu, Mathieu, Mathieu.         

Ik noem je Mathieu, een naam en meer niet.
Je hebt nooit bestaan, je bent nooit geweest.
Wanneer leef je niet meer voort in mijn geest?
Dan zeg ik adieu, adieu tot dit lied.  
Adieu Mathieu, adieu Mathieu,
adieu Mathieu,Mathieu, Mathieu.
 

 
7. Bespiegeling
Dit eiland wordt in hoge zee een dwerg.
Ik voel mij eiland met de struik en lover
en stevig vorm ik in de vijver berg
want water steelt mijn land als laffe rover.
Alleen te strijden maakt mij vaak verbolgen.
Ik vrees mijn lot bij ontij en bij nacht
als aarde door het water wordt verzwolgen.
In zwakheid toon ik juist mijn ware kracht.

8.Nu je weggaat
En nu je weggaat wil ik altijd bij je blijven.
En nu je weggaat wil ik altijd bij je zijn.    
En als je weggaat dan wil ik dat je terugkomt
want als je weggaat wil ik niet dat je gaat. 
En ik weet ik zal je ooit weer tegenkomen    
maar ik weet niet wanneer en na hoelang.   
Wachten wordt een eindeloos gevang          
en kom je echt of enkel in mijn dromen ?     Er is een duif tegen het raam gevlogen.
Het lijkt een teken aan de wand.
Als een ravijn zie ik elke stoeprand;
kijk met mijn eigen maar andere ogen.
Zal jij nu iets zeggen wat ik niet wil horen      
 of zal jij maar zwijgen als ik iets horen wil?    
Ik leef nog even door in het verleden              
en het is stil, ja stil, heel stil.                           
En nu je weggaat wil ik altijd bij je blijven.
En nu je weggaat wil ik altijd bij je zijn.
En als je weggaat dan wil ik dat je terugkomt
want als je weggaat wil ik niet dat je gaat.
Ik kan niets anders doen dan wachten.
Verder gaan verzacht de pijn,
Maar als verlamd lijk ik te zijn
Want in mijn hoofd zit maar één gedachte.
En nu je weggaat wil ik altijd bij je blijven.
En nu je weggaat wil ik altijd bij je zijn.
En als je weggaat dan wil ik dat je terugkomt
want als je weggaat wil ik niet dat je gaat.  

9. Air Anita
( Instumentaal)

10. Dromen in elkaar gevlochten
Wij hadden onze zorgen
en wij hadden ons geluk,
Wij konden het niet delen,
ieder leefde zijn eigen stuk.
Wat stuk is kan je helen;
wij gingen onze gang,
toch was daar  een vertrek
aan het einde van die gang. Wij hebben onze dromen
in elkaar gevlochten.
Wij vonden elkaar
zonder dat wij zochten.

Een vertrek voor ons beiden:
samen gaat nu de reis
en wijs ons niet waarheen;
dat brengt ons van de wijs.
Een wijs als nieuwe wijsheid,
een nieuw soort levenslied,
al klinkt het zo vertrouwd
het einde weet je niet.
Wij hebben onze dromen
in elkaar gevlochten.
Wij vonden elkaar
zonder dat wij zochten.


Een wijs als nieuwe wijsheid,
een nieuw soort levenslied,
al klinkt het zo vertrouwd
het einde weet je niet.
Wij hebben onze dromen
in elkaar gevlochten.
Wij vonden elkaar
zonder dat wij zochten.


11.Anekdote
Weet je nog
dat we ’s ochtends liepen
op het strand
en jij knielde
als in aanbidding voor de zee
en je zei: “Als ik mijn oor
leg op het zand,
misschien dat ik de zee
dan nog beter hoor.”
en je boog je gezicht
naar de schelpen en het zand
en je deed je ogen dicht
en zei, terwijl je zo lag:
“Hoor, hoe mooi.” en ik dacht:
“Mijn god, wat is ze mooi.”
Zodat ik de zee
noch hoorde noch zag.  
12.Vivian Roos
Vivian, Nederland
is veel te klein,
veel te klein voor jou.
Vivian Roos, de wereld is
eindeloos, eindeloos,
Vivian Roos.
Levende bloem, zo noem ik jou
Ik noem je lente, opbloeiende vrouw. Hier is het te vlak te koud en te kil
kleingeestig, naargeestig, dus volg je wil.
Vivian, Nederland
is veel te klein,
veel te klein voor jou.
Vivian Roos, de wereld is
eindeloos, eindeloos,
Vivian Roos.
Kouwe kak, kikkerland.
’t Zit je hoog laag bij de grondse land. ’t Is om te huilen, ‘t maakt je ziek:
ruilverkaveling kolder, polderpolitiek.
Vivian, Nederland
is veel te klein,
veel te klein voor jou.
Vivian Roos, de wereld is
eindeloos, eindeloos,
Vivian Roos.
Land van de brave, lege loonslaven
die bang voor gezag hollen en draven. Wat dom en krom is praten ze recht.
Geen uitzicht op uitzicht. Eén uitweg: ga weg
Vivian, Nederland
is veel te klein,
veel te klein voor jou.
Vivian Roos, de wereld is
eindeloos, eindeloos,
Vivian Roos.

13.Wie kan zeilen
Wie kan zeilen zonder wind
Roeien zonder spanen
Afscheid nemen van zijn lief
Zonder een traan te laten?

Ik kan zeilen zonder wind
Roeien zonder spanen
Maar afscheid nemen van mijn lief
Kan ik niet zonder tranen.

14. Ik wil weg
‘k Wilde  al heel snel op kamers wonen,
‘k had van al die regels schoon genoeg.
Ma zei tegen mij: “Je hebt het goed hier.
Waarom vertrek je dan zo heel erg vroeg?”
Ik wil weg voordat het niet meer leuk is.
Ik wil weg voordat het niet meer gaat .
Ik wil weg voordat het niet meer leuk is;
Liever veel te vroeg dan iets te laat.
Bij ieder feest had ik het gauw bekeken
en als er niets te versieren viel
en de dronken gasten gingen kotsen,
nou dan lichtte  ik al snel mijn hiel.
Ik wil weg voordat het niet meer leuk is.
Ik wil weg voordat het niet meer gaat .
Ik wil weg voordat het niet meer leuk is;
Liever veel te vroeg dan iets te laat.
Ik zocht altijd werk dat ik leuk vond,
maar na en poos wordt alles ook weer saai
en dan komt er zo ineens de klad in,
dan zeg ik:” Adieu, tot ziens, goodbye.”
Ik wil weg voordat het niet meer leuk is.
Ik wil weg voordat het niet meer gaat .
Ik wil weg voordat het niet meer leuk is;
Liever veel te vroeg dan iets te laat.
Elke vrouw wil toch eens samenwonen
en je weet dan zelf wel hoe dat gaat;
Zeuren over sokken en de afwas
en moeilijke gesprekken ‘s avonds laat.
Ik wil weg voordat het niet meer leuk is.
Ik wil weg voordat het niet meer gaat .
Ik wil weg voordat het niet meer leuk is;
Liever veel te vroeg dan iets te laat.
Als ik ga sterven en de mensen zeggen:
“Het leven was voor hem een heel groot feest
en hij had nog zoveel mooie plannen.”,
hoop ik dat  ik denk:’ het is genoeg geweest.’
Ik wil weg voordat het niet meer leuk is.
Ik wil weg voordat het niet meer gaat .
Ik wil weg voordat het niet meer leuk is;
Liever veel te vroeg dan iets te laat.

15. klein kleinkind
Ik zie de zon komt op
als de dag begint.
De bloemen uit hun knop
als de lente wint. Het ouder worden verzacht
door de geboorte van een kind,
dat na verwachting zo
de toekomst met ons bindt. Klein kind,
Klein, klein, klein, kleinkind. Je kan nog zo weinig
en je wilt al zo veel.
Nog voor je het weet
loop je in het gareel. Je moet straks zo veel
en je mag dan zo weinig.
De wereld draait om jou,
kansen zijn nu oneindig. Klein kind,
Klein, klein, klein, kleinkind. Van de palm van mijn hand
lig je tot mijn elleboog.
Je grote ogen kijken
verwachtend omhoog. Vol van levenslust
als je lacht, huilt en brult.
Tevredenheid en rust
als je wensen zijn vervuld. Klein kind,
Klein, klein, klein, kleinkind.
Klein kind,
Klein, klein, klein, kleinkind.